Huishoudelijk Reglement

Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken hanteren we voor de beachvelden een aantal regels.

Wij verzoeken ieder lid van VolecoBEACH en elke bezoeker van het complex hieraan gehoor te geven.

 •  Het terrein is eigendom van de gemeente Nederlek en wordt beheerd door de stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN).
 •  De materialen op het terrein t.b.v. het spelen van beachvolleybal zijn eigendom van SVN en VolecoBEACH.
 •  Toegang tot het terrein is voor iedereen mogelijk.
 •  Leden van VolecoBEACH hebben voorrang op de beachvelden.
 •  Leden van VolecoBEACH kunnen via de website www.volecobeach.nl velden reserveren. Zij kunnen daarna de sleutel van het materialenhok ophalen bij een van de sleutelpersonen.
 •  Overige gebruikers dienen voor hun eigen materiaal te zorgen.
 •  Alle gebruikers worden geacht de gebruiksvoorwaarden door te lezen en zich aan diezelfde gebruiksvoorwaarden te houden.
 • Schade aan het terrein c.q. de materialen dient te worden gemeld bij SVN en Voleco Beach.
 • Zowel SVN als VolecoBEACH zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel ten gevolge van het gebruik van het terrein.
 • Zowel SVN als VolecoBEACH zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Bij oneigenlijk gebruik van het terrein en/of de materialen volgt een waarschuwing van SVN en/of VolecoBEACH.
 • Bij het negeren van bovengenoemde waarschuwing mogen medewerkers van SVN als VolecoBEACH betreffende gebruikers de toegang tot het terrein ontzeggen.
 • Bij vernieling van het terrein en/of vernieling/diefstal van materialen kan de politie worden ingeschakeld.
 • Indien bij betreden van het veld schade wordt geconstateerd dient dit direct gemeld te worden aan SVN en VolecoBEACH.

 

Gebruik toiletten
Er kan gebruik gemaakt worden van de toiletten. Na gebruik toilet schoon achter laten!

 

Gebruik kleedkamers
Alleen tijdens toernooidagen kan er gebruik gemaakt worden van de kleedkamers in het clubgebouw.
Houd de kleedkamers zo netjes mogelijk.

 • Het afval in de daarvoor bestemde afvalbak doen.
 • Gebruik de douches om je schoon te maken en niet om te baden!
 • Na het douchen de kleedkamer met de trekker schoonmaken.

 

Trainingen
Wij vragen je voor de trainingen op tijd aanwezig te zijn. Dit betekent een kwartier vóór aanvang van de training, zodat er geholpen kan worden met het opzetten van de velden. Na afloop van de training helpt iedereen mee met het opruimen van de velden.

 

Veel beachplezier !