Lidmaatschap

Inschrijfformulier VolecoBEACH

Ben je al lid van een andere zaalvolleybalvereniging? Geen probleem, lidmaatschap van VolecoBEACH staat hier los van. Naast lid bij VolecoBEACH kun je gewoon lid blijven bij je eigen zaalvolleybalvereniging.

Algemene voorwaarden lidmaatschap VolecoBEACH

Meer informatie over trainingen, contributie en nuttige adressen zijn op deze website te vinden.

Elk lid wordt geacht op de hoogte te zijn van èn zich te houden aan het huishoudelijk reglement van VolecoBEACH.
Dit is HIER te vinden. Het bestuur zal haar leden aanspreken op de naleving hiervan.
Wij verwachten ook dat leden elkaar onderling hierop aan zullen spreken.
We rekenen op iedereen zijn medewerking.

We wensen je alvast veel sportplezier bij VolecoBEACH!